Obec Hromnice
ObecHromnice

Spolek Hromničtí myslivci

Spolek Hromničtí myslivci hospodaří na honitbě v pronájmu Honebního společenstva Hromnice. Naše honitba je převážně polní honitbou. Honitba má celkovou rozlohu 1.307 ha. Z této rozlohy tvoří 933 ha pole a 311 ha lesa, 10 ha vody a 53 ha ostatní půdy.
Spolek Hromničtí myslivci provozuje odchovnu bažantů a spolkovou střelnici v Horní Bříze.
K poslednímu dni roku 2020 měl náš spolek celkem 29 členů. Věkové složení bohužel koresponduje se současnou, celkem běžnou situací v české myslivosti. Z uvedeného počtu je 6 myslivců ve věkové skupině do 40 let, 6 ve věkové skupině do 50 let, 3 ve skupině do 60 let, 7 ve skupině do 70 let, 3 ve skupině do 75 let a 4 ve skupině do 85 let.
Počátky spolku lze vysledovat až do roku 1945, kdy si počátkem června Lovecký kroužek v počtu 12 členů pronajal od honebního výboru honitbu “Hromnice obec”. Tato honitba měla podle nájemní smlouvy 600 ha honební plochy.  Již tehdy se jednalo o převážně polní honitbu. Honitba měla dvě třetiny hranic v těsném sousedství lesního plaského polesí, tzv. “panských lesů” bývalého Metternichova panství, které se v peripetiích věkům staly majetkem České republiky.
Myslivost a provozování Mysliveckého práva se v průběhu desítek let měnila až do dnešní podoby.  Stejně tak se působením člověka na krajinu měnilo složení zvěře v naší honitbě. Dnešní pamětníci rádi vyprávějí, jak je ostatně uvedeno také v našich kronikách, o početných výřadech drobné zvěře, zajíců a pernaté v dobách minulých.  
Hromničtí myslivci pravidelně plní roční plán lovu. Řádově se jedná o více než dvě desítky kusů srnčí zvěře. Bohužel nemalé škody nám způsobuje úhyn srnčí zvěře na silnicích, který každý rok odpovídá přibližně počtům kusů ulovené zvěře srnčí. V úhynu na silnicích převažují sražené srny.
Lov zvěře černé má stoupající tendenci. Ročně bývá uloveno více než 50 kusů.
Pro zajímavost první kus černé zvěře v novodobé historii byl v naší honitbě uloven v roce 1979.
Dále jsou v naší honitbě loveni Daňci, jeleni Sika, Mufloni v počtu do 10 kusů.
Zvěře drobné, pernaté je pravidelně loveno více než 150 kusů, převážně bažantů. Bažanti ovšem pocházejí z naší bažantnice.
Zajíci v naší honitbě již celou řadu let loveni nejsou s přihlédnutím k velmi malým počtům.
Pro plnění plánu lovu bývá také podstatné tlumení škodné zvěře. Každoročně bývá ulovena řada lišek, kun a výjimečně jezevců.   
Plněním plánu lovu Hromničtí myslivci významně přispívají ke snižování škod způsobené zvěří na lesních a zemědělských porostech.
Spolek Hromničtí myslivci se také aktivně podílí na společenském životu v obci Hromnice. Například v pořádání úspěšné akce Hromnické hromnice se pravidelně, jednou za dva roky střídá se Svazem žen. Někteří z našich členů jsou zároveň členy Hasičů a aktivně se podílí na akcích, které jsou Hasiči pořádány.
Zastupitelstvo obce Hromnice dlouhodobě podporuje, formou dotací, činnost našeho spolku. V minulém roce byla poskytnuta dotace na rekonstrukci spolkové bažantnice a naší střelnice v Horní Bříze. Za to jí samozřejmě patří velké poděkování, protože provozovat myslivost v dnešní nelehké době vyžaduje od myslivců vysoké nasazení a mnoho hodin strávených prací na obnově mysliveckých zařízení, péčí o zvěř, záchranu zvěře vyháněním při senoseči atd. Tolik viditelný lov zvěře představuje pouze pomyslnou třešničku na dortu a je zcela v souladu se správným hospodařením v honitbě.
Rok 2020 byl pro náš spolek nelehkou zkouškou. Desetiletí pořádané akce musely být redukovány a pořádány v menším rozsahu. Náš Myslivecký bál a Poslední leč, tradiční akce s velkou účastí spoluobčanů, byly bohužel úplně zrušeny. Na základě výjimky Ministerstva zemědělství byly pořádány pouze plánované hony a naháňky, které mimo jiné přispívají k redukci přemnožené černé zvěře.
Pro rok 2021 připravujeme řadu akcí s tradičním vyvrcholením na podzim, kdy jsou pořádány pravidelné hony a navazující společenské akce.
Aktuální plán akcí bude zveřejněn po schválení Členskou schůzí Spolku Hromničtí myslivci.
Ing. Jiří Vácha
tajemník Spolku Hromničtí myslivci

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Kontakt na nás

Adresa
Hromnice 60
330 11 Třemošná

Kontakty
377 959 155
724 179 192
hromnice@hromnice.cz
datová schránka:n9ka4br

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice v obci Hromnice

Projekt: Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice v obci Hromnice

Předmětem projektu je rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice v obci Hromnice, která bude sloužit pro výkon jednotky sboru dobrovolných hasičů - JSDH Hromnice, kategorie JPO V. Nová zbrojnice bude v souladu s požadavky ČSN 73 5710.

Cílem operace je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Světovina. Výše poskytnuté dotace je 2 000 000 Kč.logo

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sportareal Žichlice

ZŠ a MŠ Žichlice