Obec Hromnice
ObecHromnice

Spolek Hromničtí myslivci

Spolek Hromničtí myslivci hospodaří na honitbě v pronájmu Honebního společenstva Hromnice. Naše honitba je převážně polní honitbou. Honitba má celkovou rozlohu 1.307 ha. Z této rozlohy tvoří 933 ha pole a 311 ha lesa, 10 ha vody a 53 ha ostatní půdy.
Spolek Hromničtí myslivci provozuje odchovnu bažantů a spolkovou střelnici v Horní Bříze.
K poslednímu dni roku 2020 měl náš spolek celkem 29 členů. Věkové složení bohužel koresponduje se současnou, celkem běžnou situací v české myslivosti. Z uvedeného počtu je 6 myslivců ve věkové skupině do 40 let, 6 ve věkové skupině do 50 let, 3 ve skupině do 60 let, 7 ve skupině do 70 let, 3 ve skupině do 75 let a 4 ve skupině do 85 let.
Počátky spolku lze vysledovat až do roku 1945, kdy si počátkem června Lovecký kroužek v počtu 12 členů pronajal od honebního výboru honitbu “Hromnice obec”. Tato honitba měla podle nájemní smlouvy 600 ha honební plochy.  Již tehdy se jednalo o převážně polní honitbu. Honitba měla dvě třetiny hranic v těsném sousedství lesního plaského polesí, tzv. “panských lesů” bývalého Metternichova panství, které se v peripetiích věkům staly majetkem České republiky.
Myslivost a provozování Mysliveckého práva se v průběhu desítek let měnila až do dnešní podoby.  Stejně tak se působením člověka na krajinu měnilo složení zvěře v naší honitbě. Dnešní pamětníci rádi vyprávějí, jak je ostatně uvedeno také v našich kronikách, o početných výřadech drobné zvěře, zajíců a pernaté v dobách minulých.  
Hromničtí myslivci pravidelně plní roční plán lovu. Řádově se jedná o více než dvě desítky kusů srnčí zvěře. Bohužel nemalé škody nám způsobuje úhyn srnčí zvěře na silnicích, který každý rok odpovídá přibližně počtům kusů ulovené zvěře srnčí. V úhynu na silnicích převažují sražené srny.
Lov zvěře černé má stoupající tendenci. Ročně bývá uloveno více než 50 kusů.
Pro zajímavost první kus černé zvěře v novodobé historii byl v naší honitbě uloven v roce 1979.
Dále jsou v naší honitbě loveni Daňci, jeleni Sika, Mufloni v počtu do 10 kusů.
Zvěře drobné, pernaté je pravidelně loveno více než 150 kusů, převážně bažantů. Bažanti ovšem pocházejí z naší bažantnice.
Zajíci v naší honitbě již celou řadu let loveni nejsou s přihlédnutím k velmi malým počtům.
Pro plnění plánu lovu bývá také podstatné tlumení škodné zvěře. Každoročně bývá ulovena řada lišek, kun a výjimečně jezevců.   
Plněním plánu lovu Hromničtí myslivci významně přispívají ke snižování škod způsobené zvěří na lesních a zemědělských porostech.
Spolek Hromničtí myslivci se také aktivně podílí na společenském životu v obci Hromnice. Například v pořádání úspěšné akce Hromnické hromnice se pravidelně, jednou za dva roky střídá se Svazem žen. Někteří z našich členů jsou zároveň členy Hasičů a aktivně se podílí na akcích, které jsou Hasiči pořádány.
Zastupitelstvo obce Hromnice dlouhodobě podporuje, formou dotací, činnost našeho spolku. V minulém roce byla poskytnuta dotace na rekonstrukci spolkové bažantnice a naší střelnice v Horní Bříze. Za to jí samozřejmě patří velké poděkování, protože provozovat myslivost v dnešní nelehké době vyžaduje od myslivců vysoké nasazení a mnoho hodin strávených prací na obnově mysliveckých zařízení, péčí o zvěř, záchranu zvěře vyháněním při senoseči atd. Tolik viditelný lov zvěře představuje pouze pomyslnou třešničku na dortu a je zcela v souladu se správným hospodařením v honitbě.
Rok 2020 byl pro náš spolek nelehkou zkouškou. Desetiletí pořádané akce musely být redukovány a pořádány v menším rozsahu. Náš Myslivecký bál a Poslední leč, tradiční akce s velkou účastí spoluobčanů, byly bohužel úplně zrušeny. Na základě výjimky Ministerstva zemědělství byly pořádány pouze plánované hony a naháňky, které mimo jiné přispívají k redukci přemnožené černé zvěře.
Pro rok 2021 připravujeme řadu akcí s tradičním vyvrcholením na podzim, kdy jsou pořádány pravidelné hony a navazující společenské akce.
Aktuální plán akcí bude zveřejněn po schválení Členskou schůzí Spolku Hromničtí myslivci.
Ing. Jiří Vácha
tajemník Spolku Hromničtí myslivci

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt na nás

Adresa
Hromnice 60
330 11 Třemošná

Kontakty
377 959 155
724 179 192
hromnice@hromnice.cz
datová schránka:n9ka4br

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Umístění FVE na budově požární zbrojnice

Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice v obci Hromnice

Projekt: Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice v obci Hromnice

Předmětem projektu je rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice v obci Hromnice, která bude sloužit pro výkon jednotky sboru dobrovolných hasičů - JSDH Hromnice, kategorie JPO V. Nová zbrojnice bude v souladu s požadavky ČSN 73 5710.

Cílem operace je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Světovina. Výše poskytnuté dotace je 2 000 000 Kč.logo

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sportareal Žichlice

ZŠ a MŠ Žichlice